HOBAS kanalizačné systémy

 

HOBAS GRP kanalizačné potrubné systémy majú vysokú odolnosť proti látkam spôsobujúcim koróziu a sú preto ideálne pre mestské či obecné kanalizačné rozvody, HOBAS GRP potrubné systémy majú široké využitie pre kanalizačné stoky, ako aj mostné, cestné, či tunelové odvodnenia. Zvlášť nebezpečná v systémoch odpadových vôd je biogenická kyselina sírová s nízkou hodnotou pH, ktorá nepriaznivo pôsobí na betón a oceľ. Vysoká odolnosť GRP materiálov proti korózii dokonale a ľahko znáša takéto chemické vplyvy.


Pre zvlášť agresívne média, napr. priemyselných aplikácií, sú HOBAS GRP kanalizačné systémy vybavené vysoko odolnou živicou alebo špeciálnou ochrannou vrstvou (linerom

Produktový rozsah
Nominálny priemer [DN] 150 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 32 bar
Nominálna tuhosť [SN] 630 - 1000000 N/m²
Produkty - potrubie, spojky, tvarovky, príslušenstvo
- kanalizačné nádrže
- potrubia nekruhových prierezov (NC Line)
- šachty & studne
- retenčné systémy

HOBAS TOK komora (Trubná odľahčovacia komora)

 

V spolupráci s ČVUT v Prahe pod vedením Jaroslava Pollerta PhD a v súlade so smernicou EU o vode 2000/60/ES, vyvinul HOBAS veľmi efektívny odľahčovací systém pre kombinované kanalizácie: HOBAS TOK Trubná odľahčovacia komora oddeľuje pevné častice z odpadovej vody veľmi efektívne a smeruje ich do čistiarne odpadových vôd, pričom sa vyčistený diel vody dodáva do toku.

Systém je založený na dizajne, ktorý bol overený pomocou matematického CFD (výpočet dynamiky kvapalín) a fyzikálnom modeli. Vďaka tomuto modelu je možné prietokovú analýzu simulovať a optimalizovať pre rôzne prietoky a priemery. Tento model bol opakovane overovaný laboratórnymi testami, ako aj skutočne zrealizovanými projektami. Každá CSO Trubná odľahčovacia komora je individuálne navrhnutá a optimalizovaná podľa zadaných požiadaviek.