HOBAS Potrubné systémy pre pitnú vodu

Voda opúšťa rezervoár špeciálnym vedením pre pitnú vodu. To je časť, kde HOBAS vstupuje so širokým výberom potrubných priemerov pre rôzne tlakové triedy. Veľmi hladký vnútorný povrch potrubia s extrémne nízkym koeficientom drsnosti minimalizuje tlakové straty, zaisťuje optimálnu rýchlosť prietoku a tak pomáha šetriť energiu v systémoch prečerpávania. Široký výber štandardných aj na mieru zhotovených tvaroviek, vrátane T- kusov, F- kusov, Y- kusov a kolien v rámci celého produktového rozsahu.

Produktový rozsah
Nominálny priemer [DN] 150 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 32 bar
Nominálna tuhosť [SN] 630 - 1000000 N/m²
Produkty - potrubie, spojky, tvarovky, príslušenstvo
- nádrže na pitnú vodu
- zberné šachty pramenitých vôd
- šachty a studne
- záchytné a filtračné potrubia

Nádrže na pitnú vodu

Po odčerpaní alebo zachytení je prameň alebo spodná voda plnená do distribučnej siete pitnej vody a na začiatku zvyčajne uložená v zásobníkoch (rezervoároch). HOBAS nádrže sú dostupné vo variabilných osvedčených návrhoch s kapacitou 5m3 až niekoľko 100 m3. To znamená, že všetky komplexné zásobné nádrže sú vyrobené na mieru a dodané vo forme systému stavebných dielov s vopred montovaným príslušenstvom (napr. revízny otvor, armatúrna komora).

Záchytné a filtračné potrubia

HOBAS GRP záchytné a filtračné potrubia sú použité tam, kde môže byť veľké množstvo spodnej vody využité pre získanie pitnej vody. Je to prevedené vložením horizontálneho alebo vertikálneho potrubia do vodonosného súvrstvia pod úroveň spodnej vody. Voda je potom čerpaná cez pieskový filter a mrežovú sieťovinu filtračnými tyčami. HOBAS filtračné potrubia získali vynikajúce renomé v týchto aplikáciách pre ich skvelú filtračnú rýchlosť vďaka veľkému filtračnému priestoru, vysokej intenzite, ktorá môže byť prispôsobená požiadavkám a efektivite v inštalácii a nákladoch.