HOBAS potrubné systémy pre energetiku

Vedenie chladiacej vody

 Vzhľadom k tomu, že dopyt po energii neustále rastie prakticky v každej krajine sveta, stavia sa stále viac elektrární. Mnohé z nich sú paroplynové elektrárne (CCPP), ktoré výrazne znižujú spotrebu primárnych  nosičov vďaka ich vysokej účinnosti. Podobne ako vo všetkých tepelných elektrárňach zohráva aj pri CCPP elektrárňach rozhodujúcu úlohu vodná chladiaca sústava. Keď para prejde turbínou, je v chladiacom systéme skondenzovaná a môže byť následne vrátená do procesu.

Priemyselné výrobky HOBAS majú vynikajúce tepelné vlastnosti a sú tiež schopné odolávať nepriaznivým poveternostným podmienkam. Kombinácia extrémne tuhého potrubia pre podzemné úseky a na zákazku pripravené nadzemné časti umožňujú HOBAS-u dodávať kompletné systémové riešenia pre elektrárne, které spĺňajú všetky potreby zákazníka. Životnému prostrediu priateľská bezvýkopová inštalácia a použitie HOBAS potrubia pre vyústenie do mora je dalšou bezproblémovou možnosťou.

Produktový rozsah
Nominálny priemer [DN] 150 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 32 bar
Teplotný rozsah až do 80° C (vyšší rozsah je možný na požiadanie)
Potrubný systém potrubie, spojky, tvarovky