HOBAS potrubné systémy pre odsoľovanie morskej vody

Čerstvá voda - bezohľadu na to, či je pitná, alebo úžitková je vzácny a cenný zdroj. Až príliš často sú ľudia v suchých pobrežných oblastiach pre naplnenie svojich každodenných potrieb nútený využívať morskú vodu. V odsoľovacích zariadeniach je soľ z vody odtraňovaná pri použití rôznych procesov. Niekde sa súbežne vyrábajú aj užitočné vedľajšie produkty, napríklad stolová soľ (chlorid sodný).


Potrubie HOBAS je veľmi vhodné ako prívodné a odvodné potrubie v odsoľovacích závodoch. Vysoko flexibilné, korózii odolné výrobky je možné prispôsobiť rôznym požiadavkám (veľký priemer a nízky tlak pre vonkajšie potrubie alebo malý priemer a vysoký tlak pre vnútorné potrubie) a zabezpečiť tak bezpečnú prepravu slanej vody a solanky na niekoľko desaťročí.