HOBAS potrubné systémy pre priemyselnú úpravu vzduchu

Pri výrobe papiera a plastov sa vo výrobnom procese používa oxid uhličitý. Plyn sa dopravuje potrubím HOBAS, ktoré môže byť prispôsobené náročným chemickým podmienkam. HOBAS potrubie má oproti ostatným typom výhodu, pretože sa s ním ľahko manipuluje, jednoducho sa inštaluje a môže byť variabilne kombinované s ostatnými potrubnými materiálmi.


Ďalšia aplikácia, kde je HOBAS priemyselný plynovod ideálnym riešením je proces tepelného čistenia plynu zloženého zo vzduchu, vodnej pary a  prchavých organických zlúčenín SO2 a SO3, ktoré sa uvoľňujú počas výrobného procesu papiera. HOBAS potrubie vydrží nízke hodnoty pH a vysokú teplotu plynu, a je tiež vďaka špeciálnej živici odolná proti UV žiareniu - dôležitá vlastnoť, pretože dlhšia časť plynovodu vedie mimo továrenskej budovy.

Potrubný rozsah
Nominálny priemer [DN] 150 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 32 bar
Teplotný rozsah až do 80° C (vyšší rozsah je možný na požiadanie)
Potrubný systém potrubie, spojky, tvarovky