HOBAS renovácie šachiet - ako nové

Renovácie existujúcich šachiet a konštrukcií v odvodňovacom systéme má stále väčšiu dôležitosť. HOBAS dodáva dva systémy, ktoré sú odlišné od doposiaľ dostupných technológií na trhu a umožňujú tak dosiahnutie odlišných výsledkov. HOBAS ponúka dve metódy: renovácia šachiet a vkladanie šachtových vložiek (tzv. šachta v šachte)

Renovácia spôsobom šachta v šachte

Takto označujeme spôsob renovácie, keď je HOBAS nová šachta osadená dovnútra pôvodnej renovovanej konštrukcie. Táto metóda rešpektuje nielen dané podmienky ako sú nominálna šírka, hĺbka, tvar kinety, ale  umožňuje navyše to, že stará šachta nemusí byť kompletne odstránená vykopaním. Nová šachta plne preberá všetky statické zaťaženia.

Výhody:

 • Všetky statické zaťaženia sú prevzaté novou šachtou
 • Vysoká odolnosť voči korózií a permanentná vodotesnosť
 • Rehabilitácia je nezávislá na vlhkosti, tesnosti a statickej únosnosti starej šachty
 • Nedochádza k zníženiu profilu šachty
 • Veľmi malý objem výkopových prác
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia
 • Nízke prevádzkové náklady, dlhá životnosť

Renovácia šachiet

Požiadavka pre tento spôsob opravy je staticky únosná pôvodná šachta. HOBAS renovácia šachiet je modulový systém. Všetky jednotlivé komponenty sú navrhnuté tak, aby mohli byť pretiahnuté  štandardným otvorom do šachty (De 625 mm). Táto metóda je jednoduchým a rýchlym spôsobom renovácie netesných a skorodovaných šachiet. A navyše, HOBAS modulový systém renovácie šachiet môže byť prispôsobený prakticky všetkým aplikáciám.

Špeciálne vlastnosti:

 • Proces renovácie – nie je potreba prakticky žiadnych výkopových prác
 • Jednoduchá inštalácia (modulový systém)
 • Kompletná ochrana proti korózií a infiltrácií spodnej vody
 • Odolnosť voči agresívnym odpadovým vodám
 • Nezávislosť na stave pôvodnej šachty
 • Rizikové miesta (tzn. spoje rúr) sú permanentne vodotesné