HOBAS retenčné systémy

Odľahčenia kanalizácií z materiálu HOBAS sú dodávané ako stavebnicový systém vyrobený podľa špecifikácií od projektanta a konkrétnych požiadaviek stavby. Jednotlivé diely sú rýchlo, jednoducho a bezpečne zostavené do celku so zárukou vodotesnosti bez požiadaviek na ďalšie dokončovacie práce. 

 Modulový HOBAS Sewer Overflow systém sa vo všeobecnosti  skladá z nasledujúcich častí:

 • Prítoková časť
 • Prepojovacie potrubie
 • Revízna šachta / GRP tangenciálna šachta
 • Odtoková časť / GRP šachta
 • Zlúčené konštrukcie (rozdeľovacie alebo kombinované konštrukcie)
Potrubný rozsah
Nominálny priemer [DN] 150 - 3600 mm
Produkty - prítokové objekty
- výtokové objekty
- rôzne revízne šachty s rebríkmi
- protipovodňové systémy

Špeciálne vlastnosti

 • Modulový systém
 • Nizka drsnosť stien
 • Nízka hmotnosť
 • Krátka doba výstavby / jednoduché spájanie
 • Dlhá životnosť
 • Chemická odolnosť
 • Jednoduchá údržba
 • Možnosť dodatočného rozšírenia