HOBAS špeciálne aplikácie

HOBAS dodáva sklolaminátový potrubný systém vysokej kvality vrátane inžinierskeho servisu na celom svete. Množstvo výhod, ktoré poskytuje sklolaminátový materiál HOBAS, ho predurčujú aj k aplikáciám nad rámec použitia štandardných rúr.

Vďaka skúsenostiam našich HOBAS inžinierov sme schopní zaistiť riešenie na mieru, ktoré vyhovuje špecifickým požiadavkám zákazníka. Tu sú uvedené niektoré príklady:

 

  • Separačné potrubie pre proces sedimentácie na ČOV
  • Rybie cesty/rybie prechody vyrobené zo sklolaminátových segmentov
  • HOBAS rúry ako špeciálne podpery s vysokou tuhosťou pre elektrické zariadenia, elektricky nevodivé a nepodliehajúce zmagnetizovaniu
  • Prechody pre divokú zver
  • Sklolaminátové rúry a tvarovky pre detské ihriská