HOBAS zavlažovacie systémy

Voda sa zvyčajne musí prepraviť ďaleko na miesto svojho použitia. Využitie závlahových technológií a vysoko kvalitných zariadení zabezpečuje bezpečnú prepravu vody do svojho cieľa.

Existuje viacero techník zavlažovania, ktoré sú rozlišované v závislosti na tom, ako je voda  distribuovaná . Cieľ je však vždy ten istý: rovnomerné zásobovanie oblastí vodou podľa poradia za účelom maximalizácie rastlinnej kvality a výťažku úrody. Zo zdroja vychádzajúca voda je dopravovaná cez takzvané hlavné vetvy k ventilom, vedľajším trasám a nakoniec k rozprašovačom (zavlažovačom).

 Správnu voľbu potrubných produktov preverí ich hodnota vzhľadom na efektivitu nákladov: doba životnosti, inštalácia, údržba, hydraulické vlastnosti, tesnosť systému atď., hrajúcu rozhodujúcu úlohu pre rentabilitu. Vďaka viac ako päťdesiatročným skúsenostiam vo výrobe a vývoji základne výhody HOBAS potrubných systémov ponúkajú optimálnu a cenovo efektívnu dodávku vody.

Produktový rozsah
Nominálny priemer [DN] 150 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 32 bar
Produkty - potrubie, spojky, tvarovky, príslušenstvo