Profil spoločnosti

Kto sme a čo robíme

Potrubie patrí medzi najzákladnejšie a najdôležitejšie inovácie našej civilizácie. Čím hustejšie je osídlenie, tým viac naše celkové zdravie a pohodlie, naša ekonomika a v neposlednom rade naše životné prostredie závisí na fungujúcich systémoch potrubia: Potrebujeme ich k rozvodom pitnej vody, k zavlažovaniu, k odvodu odpadových vôd, k odvodneniu ciest, tunelov a mostov, k preprave vody k rôznym druhom výroby, či k výrobe zelenej energie. 

 

Vyrábame potrubné systémy pomocou najmodernejších výrobných technológii a predávame ich pre uvedené použitia. Aj vďaka službám a podpore, ktorú ponúkame, od stanovenia rozmerov a vedenia potrubia, cez výpočty až po konzultácie na stavbách, boli naše výrobky inštalované mnohými rôznymi spôsobmi, napríklad do otvorených výkopov, do mikrotunelov, bezvýkopovou technológiou "sliplining", či ako nadzemná inštalácia vo viac ako 100 krajinách. Celková dĺžka potrubia, ktorá by sa dala z našich rúr zostaviť, by sedemkrát obkrúžila zemeguľu.