HOBAS Novinky 2014

07.11.2014

Vydanie HOBAS PipeLine - Odvodnenie a prevencia pred povodňami

Téma odvodnenia a prevencie pred povodňami sa stáva čím ďalej, tým dôležitejšou. Sortiment výrobkov používaných pre riešenie tohoto problému je široký a aj vzhľadom na rôznorodé podmienky prostredia musí byť použitý materiál...[viac]

24.06.2014

HOBAS PipeLine - vydanie 2/2014

V tomto čísle vodojem Látkovce na Slovensku ako aj iné rôzne šachty a systémy na akumuláciu. Dozviete sa viac o HOBAS šachtách, ktoré šetria náklady ako aj dobu výstavby. Predstavíme Vám dve rôzne alternatívy HOBAS akumulačných...[viac]

11.02.2014

HOBAS PipeLine - vydanie 01/2014

Vydanie poukazuje na výhody HOBAS Jaking. V publikácii nájdete 7 veľkých projektov, vrátane tlakovej aplikácie, ktoré boli zrealizované v Austrálii, Hong Kongu, Rusku, Bulharsku, Poľsku, v Českej republike a v...[viac]