GRP potrubný materiál

Skleným vláknom vystužený plast (GRP - Glass Reinforced Plastic ) je kompozit zložený z aspoň dvoch rôznych materiálov. Výhodou jednotlivých materiálov je jednotnosť k dosiahnutiu celkového efektu.

Spojivo alebo matrica a podkladový materiál sa bežne používa na spojenie fyzicky odlišných surovín.  Ich väzba a spolupôsobenie nie je založené na molekulárnych väzbách, ale na kontakte a väzbách spoločne viazaných dotykových plôch. Dôležité je, že tieto zložky sú kompatibilné, pokiaľ ide o vlastnosti a spracovanie. Táto technológia pochádza z leteckého a zbrojného priemyslu, kde sa vyžadujú zvlášť ľahké materiály.

Rúry z odstredivo liateho sklolaminátového vystuženého plastu (GRP) sa skladajú z kombinácie teplom vytvrdzujúcej živice, ako napríklad nenasýtená polyesterová alebo vinylesterová živica, skleného vlákna (roving) a z plnív. Štandardná štruktúra stien zaisťuje, aby jednotlivé suroviny svojimi vlastnosťami vytvorili správny kompozit jedinečných vlastností a trvanlivosti. Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v kapitole Technológia odstredivého liatia (CC-GRP).

Bolo by ťažké si predstaviť dnešný život bez sklolaminátov. Používajú sa napríklad v týchto odvetviach:

  • Automobilový priemysel (nárazníky, karosérie atď.)
  • Letecký priemysel (krídla, trup, panely, atd.)
  • Vodovody a kanalizácie (potrubie, nádrže, šachty)
  • Chemický priemysel
  • Veterné elektrárne
  • Energetika
  • Priemysel športových potrieb, atď

    HOBAS má viac ako 50 ročné skúsenosti zo sklolaminátom (GRP), materiálom pre vysoko kvalitné rúry.