Bezvýkopová inštalácia

Mikrotuneláž je bezvýkopová inštalácia s kontrolovaným vedením smeru pretláčania. Potrubie HOBAS určené k pretláčaniuvysokú pevnosť v tlaku a veľmi presné rozmery tvaru. Vďaka hladkému, nenasiakavému vonkajšiemu povrchu, presnému vonkajšiemu priemeru (DE), malej tolerancii rozmerov a nízkej hmotnosti, HOBAS CC-GRP potrubie na pretláčanie vyžaduje najnižšie tlačné sily pri výstavbe touto metódou.

Malý vonkajší priemer potrubia v porovnaní s vnútorným priemerom prináša radu výhod. Napríklad pre potrubie sú potrebné menšie stroje, čo znamená menej príslušenstva a menšie náklady; náklady na stavbu a prípravu pretlaku v boxoch môžu byť podstatne ponížené. Adekvátne spoje a tvarovky zabezpečujú absolútnu tesnosť systému pri každej aplikácii.

Pretláčanie s potrubným systémom HOBAS
HOBAS výhody - vysoká pevnosť v tlaku
- menší vonkajší priemer – nižšie náklady na stroje
- menší vonkajší priemer – menej vyťaženej zeminy
- potrebné sú nižšie tlačné sily
- v spojke je prípustná uhlová odchylka
- veľmi dlhá životnosť, viac ako 50 rokov
Doplnkové výrobky - praktické push-to-fit spojky
- hore / doleprúdové potrubie na použitie tlačných medzistaníc
- mazanie - vstrekovacích dýz
- Šachtové štruktúry pre pretlaky

Výhody pretláčania v porovnaní s tradičnou inštalácou výkopom

  • otvorený výkop nie je potrebný – potrubie je zabudované bez povšimnutia verejnosti
  • Mestá a krajina netrpí v dôsledku stavebných prác
  • Môže byť zabránené poklesu hladiny podzemných vôd, ktoré majú vplyv na vegetáciu
  • Vzhľadom na úzku hrúbku steny HOBAS potrubia na pretláčanie je odstraňované a vyvezené relatívne malé množstvo zeminy
  • Nie sú potrebné žiadne špeciálne skladové priestory pre materiál a vybavenie
  • Doprava je obmedzená minimálne
  • HOBAS potrubie na pretláčanie môže byť zabudované bez ohľadu na poveternostné podmienky
  • Obyvateľstvo a životné prostredie sú chránený pred hlukom, prachom a vibráciami
  • Nepriaznivý vplyv na životné prostredie je podstatne nižší ako pri otvorenom výkope
  • Emisie uhlíka sú z dôvodu dopravy výrazne nižšie, nakoľko sa nevytvárajú dopravné zápchy. Viac.

Prvý realizovaný projekt s použitím rúr HOBAS CC-GRP v tejto technológii inštalácie bol zrealizovaný ako súčasť výskumného projektu v Hamburgu.  V roku 1982  boli inštalované HOBAS rúry dĺžky L = 2980 mm, s vonkajším priemerom de = 752 mm a hrúbkou steny 50 mm bez problémov so zariadením ISEKI. Behom pár desaťročí získali sklolaminátové (GRP) HOBAS potrubia na pretláčanie veľkú obľubu v bezvýkopových technológiách. Výroba HOBAS umožňuje vyrobiť rúry o veľkosti vonkajšieho priemeru de až 3600 mm (DN3600).