Bezvýkopová inštalácia relining

Relining vytvára systém "rúra v rúre", ktorý je rovnako dobrý ako nové potrubie, a to nielen čo sa týka štrukturálnych podmienok, ale aj po hydraulickej stránke. Metóda má bezkonkurenčnú výhodu: staré potrubie sa nahrádza rýchlo a jednoducho v kvalite, zodpovedajúcej v každom smere novému potrubiu.

Inštalácia touto metódou zahŕňa relining, tlačenie alebo ťahanie nového potrubia do pôvodného potrubia, a zostávajúci medzipriestor medzi pôvodným a vloženým potrubím sa vyplní pomocou tlakovej injektáže, zvyčajne zmesou spojív. Toto zabezpečí, aby bolo vložené potrubie v správnej polohe a mohlo tak prevziať kompletnú konštrukčnú nosnosť. HOBAS potrubie použité pre relining je vhodné najmä pre opravy potrubí, pretože je kvalitné, ľahké, odolné proti korózii, ľahko sa inštaluje a odoláva injektážnej zaťaži. Zjednodušene povedané: reliningom nahradené potrubie je rovnako dobré ako nové - v každom ohľade.