Normy a smernice

Systémy riadenia akosti a životného prostredia sú v súlade s najnovšími požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, a sú certifikované nezávislými inštitúciami. Vysoká kvalita je štandardom produktov HOBAS pevne zakoreneným vo firemnej filozofii.

Normy:
ISO 10467 Plastové potrubné systémy pre tlakové a netlakové kanalizačné prípojky a kanalizácie - Reaktoplasty vystužené sklenenými vláknami (GRP) na báze nenasýtených polyesterových živíc (UP)
ISO 10639 Plastové potrubné systémy pre tlakové a netlakové rozvody vody – Reaktoplasty vystužené sklenenými vláknami (GRP) na báze nenasýtených polyesterových živíc (UP)
ISO 25780 Plastové potrubné systémy pre tlakové a netlakové zásobovanie vodou, zavlažovanie, odvodnenie a kanalizácie - Reaktoplasty vystužené sklom (GRP) na báze nenasýtených polyesterových živíc (UP) - Potrubie s pružnými spojmi, určené na pretláčanie
EN 1796 Tlakové a netlakové plastové potrubné systémy pre rozvody vody – Reaktoplasty vystužené sklenenými vláknami (GRP) na báze nenasýtených polyesterových živíc (UP)
EN 14364 Tlakové a netlakové plastové potrubné systémy pre kanalizačné prípojky a stokové siete – Reaktoplasty vystužené sklenenými vláknami (GRP) na báze nenasýtených polyesterových živíc (UP) – Špecifikácie pre potrubia, tvarovky a spoje
Národná špecifikácia HOBAS je v súlade s miestnymi štandardmi ako sú ASTM, AWWA, DIN, ON, BS. Pozrite sa na národné HOBAS webové stránky, na ktorých sú uvedené normy pre jednotlivé krajiny