Výhody HOBAS potrubných systémov

 • Vysoká odolnosť proti korózii
 • Tesný systém pre maximálny bezstratový prietok
 • Nízka hmotnosť a jednoduché nasúvanie do spojok umožňujúce vysokú rýchlosť inštalácie aj v zle dostupných a náročných terénoch
 • Veľmi hladký vnútorný povrch potrubia minimalizujúci trenie a tlakové straty a zjednodušujú hygienické opatrenia
 • Variabilné dĺžky, potrubie môže byť ľahko skracované priamo na stavbe
 • Dostupnosť vysokých tried tuhosti
 • Možné uhlové vychýlenie v spojoch
 • Inštalácia možná bez ohľadu na poveternostné podmienky
 • Kompaktné systémové riešenia vrátane šachiet, tvaroviek a doplnkov
 • Vysoká kvalita testovaná vlastnými odborníkmi, ako aj odborníkmi z tretích strán (testovanie vlastností materiálu, tlakové testy, atď.)
 • Vysoká odolnosť proti oderu
 • Odolnosť proti UV-žiareniu
 • Vysoká statická aj dynamická zaťažiteľnosť
 • Kompatibilita s ostatnými materiálmi
 • Nízke náklady na údržbu a prevádzku
 • Veľmi dlhá životnosť až 50 rokov