Hydraulika

GRP potrubie má vynikajúce hydraulické prietokové vlastnosti a podstatne nižšie straty trením pri prietoku, než ostatné produkty podobných rozmerov. Nielen, že sú hydraulické vlastnosti priaznivé, hladká vnútorná vrstva, bohatá na živicu, poskytuje ochranu proti vysoko agresívnym médiám. Vnútorný povrch nie je náchylný k tvorbe usadenín a inkrustácie. HOBAS potrubie je atraktívnou alternatívou pre vodu aj pre odpadové hospodárstvo a to predovšetkým pre projekty s nízkymi prietokmi.

HOBAS potrubie má nasledujúce hodnoty hydraulickej drsnosti.

Koeficienty drsnosti potrubia
Colebrook-White k 0.01
Hazen-Williams C 155
Mannings n 0.008-0.01

Výsledkom je, menšie množstvo energie potrebné na prepravu kvapaliny v potrubí. Množstvo usporenej energie (výtlačné) je dôležitým aspektom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť potrubných systémov. Vzhľadom k hladkej bezšvíkovej vložke sú minimalizované usadeniny kalu a inkrustácie. Náklady na údržbu a čistenie sú teda udržiavané na nízkej úrovni a plánovaný potrubný systém je efektívnejší od samého počiatku.