Odolnosť proti korózii

Potrubia HOBAS sú elektrický nevodivé a odolné voči zaťaženiu vyvolanému kyselinami, zásadami a soľami. Odolnosť rúr HOBAS bezprostredne súvisí s kvalitou použitej živice. Štandardné živice zaisťujú prevádzku pre dnešnú kvalitu odpadových vôd a sú odolné v rozsahu pH od 1 do 10 pri max. trvalej teplote 35°C. Štandardná kvalita (VA) je rovnako odolná proti vplyvom biogénnej korózie pôsobením kyseliny sírovej. ktorá sa vyskytuje u stôk a kanalizácií s dlhým zdržaním.

Pre vyššie nároky, napríklad v priemyselnej oblasti, je možné reagovať špeciálnymi živicami (viď triedy odolnosti).Ochranné nátery ani povlaky nie sú nutné. Elektrolytická korózia je vylúčená.

Test chemickej korózie s napätím v stene - Strain Corrosion Test

Na testovanie, ako bude potrubie GRP reagovať v teréne, slúži Strain Corrosion Test, a to kontrolou korózneho praskania. Vzorky sú podrobené ako fyzickej (konštrukčnej), tak aj chemickej (medium) záťaži. Potrubie je uložené v roztoku kyseliny sírovej vo vychýlenej polohe. Výsledky štandardizovaného testu podľa ASTM 3681/3262 (American Society of Testing Materials) sú presvedčivé, pretože sú vykonávané na vzorke potrubia v mierke 1:1. Tzn., že čo najdôveryhodnejšie odrážajú možnosti praktického použitia pri rôznych extrémnych podmienkach bez toho, aby bolo nevyhnutné uskutočniť ďalšie testy pre jednotlivé kritéria, ktoré môžu byť rozporuplné čo sa týka kompozitov. Počas prebiehu testu vykazuje HOBAS potrubie vysoký stupeň deformácie vlákna predovšetkým vďaka stenovej konštrukcii dosiahnutej v našom výrobnom procese. Najmenej 1 mm hrubá krycia vrstva bez obsahu sklených vlákien a bez dutín spolu s vysoko zhutnenou stenou potrubia zaisťujú vysoký difúzny odpor. Tieto testy už vykonávame dlhú dobu v európskych závodoch, v Spojených štátoch a v Austrálii. HOBAS potrubie dosiahlo úroveň deformácie vlákna najmenej ε = 1,1%, z čoho vyplýva životnosť potrubia HOBAS až 50 rokov. V dôsledku toho má HOBAS potrubie vysoké chemicko-bezpečnostné rozpätie, pri použití vonkajšej sily.