Odolnosť proti oderu

Vynikajúca odolnosť proti oderu potrubia HOBAS vychádza z mimoriadne elastickej a hladkej vnútornej vrstvy (liner), ktorá je výsledkom technológie odstredivého liatia.

Ústav pre hydrauliku a hydrológiu v Darmstadte vyvinul na skúšku odolnosti proti oderu špeciálnu metódu. Táto takzvaná "darmstadtská" metóda, ktorú predpisujú najrôznejšie normy, spočíva v tom, že polovičná, pozdĺžne odrezaná vzorka potrubia naplnená definovanou zmesou piesku a vody sa kýve na tzv. kolíske a simuluje tak praktické vlastnosti z hľadiska pohybu sedimentov na dne potrubia. Rôzne potrubné materiály boli testované vo výskumnom laboratóriu James Hardie Research and Engineering Laboratory v Austrálii. Oder sa meral v pravidelných odstupoch na 470 mm dlhom strednom kuse skúšobného telesa. Hodnoty boli znázornené v závislosti na počte naklopení testovaných telies.

Zistený oder vyrobeného HOBAS potrubia pre štandardné aplikácie, počas tohto testu, bol v priemere 0,2 mm po 100.000 cykloch. Séria testov na materiáli, vykonaných skúšobným ústavom potvrdila výsledky. Norma požaduje, aby ochranná vrstva nebola nikde poškodená po 100.000 cykloch. V dôsledku toho, bol u odstredivo liateho potrubia zabezpečený päťnásobný bezpečnostný faktor v podobe 1 mm hrubej krycej vrstvy.