Efektívny potrubný systém - zakrivenia bez použitia oblúkov

Uhlové vychýlenie v spojoch je dôležitým kritériom pre inštaláciu potrubia a tesnosť systému. Okrem pružnosti materiálu je ďalšou vlastnosťou potrubia HOBAS, ktorú je potrebné zdôrazniť. Vďaka konštrukčnému usporiadaniu spojok (konštrukcia pryžového tesnenia) je spájaním rúr možné vytvoriť vedenie trasy s väčšími polomermi aj bez špeciálnych tvaroviek. Ohybnosť v spojoch je dôležitá aj pri rôznych poklesoch už uloženej trasy a aj pri týchto výchylkách nedochádza k strate tesnosti a to ani pre tlakové potrubia.

Riziká spojené s pripájaním potrubia do pevných štruktúr sa dá minimalizovať pomocou dodatočných spojov (krátke potrubie so spojkou). Treba brať do úvahy, že štandardné napojenie na šachty a stavby už spravidla umožňujú dostatok možnosti ohybu

Výhody potrubného systému HOBAS so šikmým rezom

  • Nižšia hydraulická strata oproti oblúkom (tvarovkám) zo segmentových kolien
  • Optimálne trasovanie vďaka vysokej adaptabilite možného riešenia
  • Odpadá potreba segmentových oblúkov (kolien) a betónových blokov pri tlakovom potrubí
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia
  • Možnosť prispôsobiť veľkosť zošikmenia na mieste stavby