HOBAS prevádzková šachta

HOBAS dodáva popri štandardných šachtách taktiež ďalšie riešenia pre najrôznejšie prevádzkové zariadenia. HOBAS prevádzkové šachty kombinujú osvedčené výhody GRP materiálu a sú odolné proti korózii z vonkajšej aj z vnútornej strany.

HOBAS prevádzkové šachty pozostávajú z HOBAS šachtového potrubia, základovej dosky a podlahového žľabu. Tlakové potrubie vedie cez potrubné (ochranné) prestupy. Kruhový priestor je utesnený a nepremokavý. V závislosti od všeobecných podmienok (výroba, preprava, inštalácia) sú šachty vyrábané z jedného prípadne viacerých kusov. Prevádkové šachty sú dostupné s alebo bez základovej dosky.

 • Šachtové potrubie
 • Základová doska (GRP alebo betónová - proti vztlaku
 • Potrubný prestup (ochranné potrubie)
 • Tlakové potrubie
 • T-kus (spojený mechanickými spojkami)
 • Odvzdušňovacie zariadenie
 • Prírubový kus
 • Uzatvárací ventil prírubový
 • Sklolaminátová šachtová spojka (pre viac dielne prevedenie)
 • Rebrík
 • Čerpacia jama
 • Krycia doska