HOBAS Dvojité potrubie

HOBAS potrubie môže byť používané aj ako systém potrubia v potrubí (zdvojeného potrubia) pre aplikácie v oblasti ochrany vôd, alebo pre aplikácie ako napríklad tepelná izolácia odvodnenia mostov.

Fyzikálne vlastnosti
Nominálny priemer [DN] 200/300 - 1800/2000 mm
Nominálny tlak [PN] 1 bar
Nominálna tuhosť [SN] 10000 N/m²

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.

Štandardná dĺžka potrubia je 6 metrov (+0 /- 60mm). Dĺžky 1 / 2 / 3 sú možné na požiadanie.