HOBAS potrubie na pretláčanie

HOBAS potrubie na pretláčanie so zapustenou spojkou (zGRP alebo z ušľachtilej ocele) sa využíva pri rôznych aplikáciách bezvýkopových technológií.

Fyzikálne vlastnosti
Nominálny priemer [DN] 250 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 bar
Nominálna tuhosť [SN] 32000 - 1000000 N/m²

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.

Štandardná dĺžka potrubia je 6 metrov (+0 /- 60mm). Dĺžky 1 / 2 / 3 sú možné na požiadanie.