HOBAS štandardné potrubné spoje

HOBAS potrubie je obvykle dodávané s predmontovanou spojkou. Štandardný spoj potrubia je FW spojka (FWC), pozostávajúca z GRP púzdra (obalu) a plnoprofilového pryžového tesnenia z EPDM. FW spojky sú k dispozícii pre všetky menovité tlakové triedy.

DC spojka sa používa pre menšie priemery. Pozostáva z GRP púzdra (obalu) s EPDM tesniacimi krúžkami. 

Fyzikálne vlastnosti
FW spojka DN 200 - 3600 mm
DC spojka DN 200 - 300 mm

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.