HOBAS TOK komora (trubná odľahčovacia komora)

V spolupráci s ČVUT v Prahe pod vedením Jaroslava Pollerta PhD a v súlade so smernicou EU o vode 2000/60/ES, vyvinul HOBAS veľmi efektívny odľahčovací systém pre kombinované kanalizácie: HOBAS TOK Trubná odľahčovacia komora oddeľuje pevné častice z odpadovej vody veľmi efektívne a smeruje ich do čistiarne odpadových vôd, pričom sa vyčistený diel vody dodáva do toku.

Systém je založený na dizajne, ktorý bol overený pomocou matematického CFD (výpočet dynamiky kvapalín) a fyzikálnom modeli. Vďaka tomuto modelu je možné prietokovú analýzu simulovať a optimalizovať pre rôzne prietoky a priemery. Tento model bol opakovane overovaný laboratórnymi testami, ako aj skutočne zrealizovanými projektami. Každá CSO Trubná odľahčovacia komora je individuálne navrhnutá a optimalizovaná podľa zadaných požiadaviek.

Výhody HOBAS TOK komory:

  • Spoľahlivý prepad dažďových vôd
  • Nízke nároky na údržbu, samočistiaci systém
  • Optimálna separácia nerozpustných látok (konštrukcia zvyšuje prietok, sekundárne účinky)
  • Dodatočný akumulačný priestor
  • Modulárny systém
  • Rýchla montáž
  • Malý priestor a výkopové požiadavky počas inštalácie
  • Vydrží vysoké dopravné zaťaženie s minimálnym krytím