HOBAS stenová vložka

HOBAS stenová vložka je určená pre spojenie potrubia s betónovými šachtami a stenami. Dĺžky môžu byť vybrané podľa požiadaviek, s prihliadnutím na minimálnu dĺžku potrubnej spojky.

Fyzikálne vlastnosti
Nominálny priemer [DN] 200 - 3600 mm
TYP A potrubný prstenec, opieskovaná
TYP B potrubný prstenec, opieskovaná, kotevný prstenec
TYP C potrubný prstenec, opieskovaná, golier

Pre technické informácie, možnosti použitia a informácie týkajúce sa inštalácie prosím kontaktujte Vášho HOBAS regionálneho manažéra.